•  
  •  

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία μας

Η One Services αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες καθαρισμού στο χώρο.
​Είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, της οποίας τα βασικά στελέχη προέρχονται από το 
χώρο της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και έχουν μεγάλη και πλούσια εμπειρία.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες και λύσεις υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η σωστή σχέση του κόστους ως προς την ποιότητα και το μέγεθος των παρεχομένων -από τα πλήρως καταρτισμένα συνεργεία καθαρισμού της εταιρείας μας- υπηρεσιών
καθορίζει την οικονομική πολιτική της εταιρείας μας προς τους πελάτες της.
H  στενή συνεργασία με τους  πελάτες και τους συνεργάτες μας έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας. 
Έτσι, ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοί μας να συμμετέχουν ενεργά στην βελτίωση ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. 
​Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με σεβασμό και προτεραιότητά μας αποτελεί μια δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους.

Επενδύουμε συνεχώς σε:
  • Συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τα συνεργεία καθαρισμού της εταιρείας μας
  • Σύγχρονο εξοπλισμό και υψηλής ποιότητας υλικά που πληρούν τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής
  • Πρωτοποριακές μεθόδους καθαρισμού

​Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας.
Καθαρισμοί κτιρίων, επαγγελματικών χώρων και απολυμάνσεις βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο των εργασιών μας και πραγματοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή συνέπεια και υπευθυνότητα.